Page 19 - TraxioMagazine_176N
P. 19

TRAXIO MAGAZINE #176 07-08/2017                                    DOSSIER NEW GENERATION 19

ROBERT HOCKÉ JUNIOR

Familiebedrijf als
drijvende kracht
over generaties heen

Ets. Hocké werd in 1922 opgericht en is trots vandaag nog steeds
onder de eigen familienaam verder te werken als specialist voor
alles wat met vrachtwagens te maken heeft: verkoop van nieuwe
en tweedehands, onderdelen, onderhoud… Robert Hocké junior
verzekert als vierde generatie samen met zijn twee nichten Aurélie
en Nathalie de continuïteit van het familiebedrijf aan de zijde van
zijn vader Didier en oom Christian Hocké.

Eduard Coddé - Foto Thierry Dricot

Na WO I volgde de heropbouw met nood aan Hij werd ineens ‘in het diepe gegooid’, met als Durven veranderen

vrachtwagens. In die tijd startte Hocké in Schaar- voordeel in een microkosmos van een filiaal

beek met de verkoop van tweedehandsvracht- (18 medewerkers) te kunnen starten, zonder Didier Hocké leidde met zijn broer Christian,

wagens. “Er was vaak niet genoeg geld voor de constant op de vingers te worden gekeken door die de financiën verzekerde, het familiebedrijf.

aankoop van nieuw materiaal en ruilhandel was vader en oom.                   Vandaag staan Didier en zijn zoon Robert samen

erg in trek” blikt Didier Hocké, vader van Robert en “Vanzelfsprekend hebben we verschillende met Christian en zijn dochters als een sterk

huidig afgevaardigd bestuurder terug. Als gevolg ideeën en visies, o.a. voor wat de inzet van complementair leidend team in de bres voor de

van aanhoudende expansie kocht Hocké in IT betreft” getuigt Robert Hocké. “Maar de soms onderneming.

1952 een terrein in Groot-Bijgaarden. “In die tijd felle discussies leiden altijd tot oplossingen en we “De keuze voor concentratie op onze corebusi-

was er niets aan de Gossetlaan, maar mijn groot- leren van elkaar”.               ness – vrachtwagens – is absoluut juist geweest”

vader Jean Hocké voelde heel goed aan dat het Robert Hocké is opgegroeid tussen de vrachtwa- commentarieert Robert Hocké. “Met de oude

eindpunt van de snelweg Brussel-Oostende een gens en houdt vooral van de commerciële uitdaging structuur zou het niet of zeer moeilijk leefbaar

sterk toekomstpotentieel insloot en hij kreeg gelijk!” die eigen is aan de sector. “Vandaag moeten we worden. Het is belangrijk om niet teveel vast te

commentarieert Didier Hocké. “Ons bedrijf legde de klanten complete oplossingen aanreiken, klampen aan het verleden”.

de basis voor de ontwikkeling van de industrie- klanten die heel professioneel geworden zijn” Robert Hocké wil bovenal de vrachtwagenspecia-

zone Gosset zoals ze vandaag is”.         benadrukt Robert Hocké. “Vrachtwagenverkoop liteit verder zetten. De familiegeschiedenis speelt

Didier Hocké studeerde marketing aan het zit in een zeer strijdlustige markt. Klantentrouw daarbij een sterke drijvende rol. “Na een lange

EPHEC (Brussels Management School) en debu- moet je verdienen met de service, niet langer met multimerkentraditie ben ik de eerste die met

teerde in de jaren ’80 in het familiebedrijf samen het merk dat je verdeelt. Hoewel de vrachtwagen- één merk – Iveco – verder gaat. We moeten door

met zijn broer Christian, onder de hoede van sector zeer professioneel is geworden, speelt het de steeds kleinere marges steeds meer volume

vader Robert Hocké senior.             relationele nog steeds een grote rol. De mix van draaien, maar ik ben overtuigd dat we de juiste

                          leeftijden binnen ons team laat toe de optimale middelen klaar hebben om onze positie met

Vliegende start                  klantenbenadering te verzekeren”.      succes te verdedigen” besluit Robert Hocké.

Robert Hocké (28) is aan de kant van Didier de    INERTIE IS HEEL SPECIFIEK VOOR
enige uit het gezin van drie met interesse om   EEN FAMILIEBEDRIJF. VERANDERING
actief verder te bouwen aan het familiebedrijf.  KAN BEST, MAAR GAAT NIET
Na zijn studies burgerlijk ingenieur opteerde hij ZO RADICAAL EN ONMIDDELLIJK
ervoor om elders ervaring op te doen. Het plan   ALS IN EEN MULTINATIONAL.”
was om een leertraject van ongeveer vijf jaar af
te leggen buiten het familiebedrijf. Na drie jaar
diende zich echter een opportuniteit aan om
de leiding van de Luikse vestiging op te nemen.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24